Quy Trình Sản Xuất

Cỏ May đã được công nhận là doanh nghiệp sản xuất: Hàng Việt Nam chất lượng cao, HACCP, An toàn thực phẩm Châu Âu – BRC,... cùng nhiều chứng nhận, giải thưởng khác. Đặc biệt, mới đây nhất là các chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế: USDA của Mỹ và JAS của Nhật dành cho các dòng sản phẩm gạo hữu cơ chất lượng cao từ vùng canh tác lúa tôm.

USDA Organic
Control Union Certifications
Sao Vàng Đất Việt
HACCP
Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao