Vùng Nguyên Liệu

Đối với Cỏ May, vùng nguyên liệu và quá trình canh tác đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo ra những sản phẩm gạo sạch và đạt chuẩn chất. Cỏ May đồng hành cùng người nông dân để tạo cho mình vùng nguyên liệu riêng biệt đạt chuẩn chất lượng đầu vào bằng việc áp dụng các mô hình canh tác hiện đại, đặc biệt là mô hình luân canh lúa tôm tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông Mê Kông.

Bên cạnh đó, Cỏ May còn thiết lập quy trình kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào vô cùng nghiêm ngặt, bởi lẽ đây chính là mắc xích quan trọng trong toàn bộ quá trình chế biến thành phẩm và đảm bảo chất lượng đầu ra của từng sản phẩm gạo.

Với phương châm “Bán lúa bán cả cây”, Cỏ May tận dụng tốt nguồn nguyên liệu, tài nguyên bản địa vào các hoạt động sản xuất, chế biến của công ty để mang lại giá trị cho người nông dân và xã hội.